Sandviks Plast - Start  
Start Produkter Företaget Kontakt
0
Sandviks Plast - Start  
Miljö Utveckling
 Svenska English

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Miljöpolicy


för
Sandviks Plast AB
2003-05-08


Sandviks Plast AB är ett företag som tillverkar strängsprutade plast och gummiprofiler för olika branscher. Sandviks Plast AB driver utvecklingen i en miljömässigt hållbar riktning med ett val av rätt material för varje produkt. Vi vill i samarbete med kunden arbeta med långsiktiga lösningar genom utveckling och teknisk innovation. Vi strävar efter att ha medarbetare och ha rätt kunskaper för sina arbetsuppgifter. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum. Vi ska där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö och kvalitetsarbete. Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndighetens lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

Denna miljö-policy gäller för:

Stefan Nordin

Sandviks Plast AB som medlem i Uman Miljö- och Kvalitetsgrupp

Verkställande direktör, Sandviks Plast AB

 isocert_small

 

   

                                      Sandviks Plast AB, Box 45, 913 21  Holmsund | Tel: 090-41555 | Fax: 090-41385 | info@sandviksplast.se